Privacy

Voor Yellow Rental is een verantwoorde en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van deze website in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de opslag, verwerking en eventuele overdracht van deze gegevens handelt Yellow Rental volgens het in genoemde wet bepaalde. Yellow Rental is aan te merken als "verantwoordelijke" in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor het gebruik van onderdelen van deze website, waaronder de inschrijving van zoekers, zal Yellow Rental bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand.

CPB

Yellow Rental heeft voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens een functionaris voor de gegevensbescherming aangewezen. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens

NEEM CONTACT MET ONS OP

Neem contact met mij op betreffende: